Witamy na stronie Seidokan Świętochłowice - Przejdź do Shinkendo strona główna

.

Artykuły pisane o nas i przez nas

Relacja z wakacyjnego seminarium z Obata Kaiso Sensei Lipiec 2015

Relacja z seminarium z Obata Kaiso Sensei
Więcej o Shinkendo...
Relacja z seminarium w Świętochłowicach
Relacja z seminarium w Amsterdamie
Sztuki walki: Ostrym mieczem
Jeden z wcześniejszych artykułów o naszej sekcji

Więcej o Shinkendo

Historia nauczania walki mieczem sięga odległych czasów, tak jak historia samurajów, która rozpoczęła się 1000 lat temu. Samuraje służyli najwyższym dostojnikom japońskim, stanowili również gwardię cesarską. Około 1868 roku zakazano samurajom publicznego noszenia mieczy i de facto zlikwidowano ich jako grupę społeczn. Przywrócono władzę cesarza i utworzono nową armię najemną, która krwawo i skutecznie tłumiła wszelkie bunty dawnych samurajów.

W świadomości społecznej nadal etos samurajów był bardzo duży i nadal stosowano się do zasad Bushido (Bushido - niepisany zbiór zasad etycznych japońskich samurajów. Zawiera w sobie elementy konfucjanizmu, buddyzmu zen oraz rodzimej religii shinto). Było wiele szkół walki , które charakteryzowały się swoimi technikami i sposobami walki. Samuraj potrafił zabić przeciwnika już za pierwszym cięciem. Samuraj kształcony był również w posługiwaniu inn broni np.: łuk, włócznia, naginata, kama.

Charakterystyczny był ubiór samuraja i ich fryzury. Miecz był najważniejszym elementem w kulturze samurajów, stanowił niejako duszę wojownika. Swój pierwszy miecz otrzymywali już pięcioletni chłopcy. W wieku 15 lat, gdy stawali się samurajami, otrzymywali miecze daito i wakizashi.

Kiedy nastały spokojne czasy bez wojen i walk wiele osób rozpoczęło wykonywanie zawodu nauczyciela Budo i różni nauczyciele mieli różne metody treningowe, do których włczali wiele elementów i pomysłów z pól bitewnych. W skrócie doprowadziło to do podziału w różnych stylach walki , pozostawiajc style walki takie jak : kenjutsu, Iaijutsu, Batt?d?, które na przełomie ostatnich 150 lat podzieliły się jeszcze bardziej.

Każda szkoła walki i każdy nauczyciel ma swoj historię. Instruktorzy maja obowizek nie zmieniania technik, metod nauczania i ideałów danej szkoły.

Jest jednak prawdziwa jedna droga miecza, która łczy ważne aspekty każdego stylu.

Shinknedo jest sztuka nowoczesn , która próbuje zburzyć mur pomiędzy innymi rożnymi sztukami walki , po przez łczenie nauki w jedne kompleksowe formy na podstawie badań japońskiej szermierki.

Fundamentem japońskiej szermierki jest 5 ważnych aspektów takich jak Suburi, Battoho, Tanrengata, Tachiuchi i tameshigiri i shinkendo bada i zawiera wszystkie te aspekty walki mieczem. Pozwala to na poznanie technik w szerszej perspektywie i głębszym poznaniu, studiowaniu i realizowaniu.

- Suburi - ćwiczenia prostych cięć mieczem
- Tanrengata - form pojedynczych
- Battoho - rodzaje cięć i schematy walki
- Tachiuchi - pojedynki z partnerem
- Tamashigiri - test cięcia słomianych mat, bambusowych palików

Tachiuchi - trening z partnerem.

Jest to forma szkolenia z partnerem, forma sparingu. Rozpoczyna się nauczać j jak adepci potrafi już dobrze dobywać miecz. Szkolenie odbywa się zazwyczaj z drewnianym mieczem - bokkenem lub bokuto. Niektóre style walki wykorzystuja do form sparingowych również fukuro-shinai. W shinkendo przy praktykowaniu form w parach kładzie się bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo, dlatego 2 osoby ćwicz umówione układy, formy w parach. W sparingach wykorzystuje się również wiele elementów sparingowych , cennych taktyk uderzeń i bloków takich jak stosuje się w Kendo.

Battoho - rodzaje cięć i schematy walk.

Shinkendo uczy jak bezpiecznie dobyć miecz i bezpiecznie ponownie go schować. Takie szkolenie jest nazywane battoho. Na pocztku adepci ucz się drewnianym mieczem skutecznego i bezpiecznego jego wycigania w rożnych kierunkach. W późniejszym czasie nauczanie rozpoczyna się z iaito (nie zaostrzonym mieczem) , następnie używa się użyć shinken lub prawdziwego miecza.

Techniki wykonywane z pozycji siedzcej (Suwari iai) s bardzo popularne w innych szkołach, ale nie s wykorzystywane w Shinkendo. Techniki te s niepraktyczne i niebezpieczne. Zamiast tego Shinkendo zwraca uwagę na wykonane z tradycyjnych Fudo (stały) lub Tachiaigoshi (Crouch, czy postawa gotowości) pozycji.

Taren kata - formy pojedyncze.

Podstawowe formy indywidualnie praktykowane w Shinkendo nazywaj się Tanrengata. Termin \"Tanren\" odnosi się również do procesu usuwania zanieczyszczeń w metalu podczas kucia miecza. Shinkendo kata podkreślić sposób w jaki wykonuje się cięcia , układy cięć , aby były pelne wdzięku e równowagi i aby była odpowiednia mechanika i dynamika miecz. Formy te wykonuje się płynnie ( nagashi) lub z odpowiednim wyhamowaniem i zatrzymaniem miecza ( tome/dome)

Suburi - cięcia

Suburi to nie tylko podstawowe cięcia, ale również w Shinkendo termin ten jest używany do określenia podstawowego ruchu miecza, prawidłowej pracy nóg i ruchu ciała. Podstawy te s kluczowe dla właściwego przeszkolenia, i nie mog być zaniedbane.

Tamashigiri - test cięć na odpowiednim materiale.

Tameshigiri jest praktyk wykorzystywania prawdziwego miecze i materiałów celem badania dokładności i formy. To wymaga wielkiego skupienia i umiejętności, i to zwykle wykonuje się tylko przez dobrze wyszkolonych uczniów pod bezpośrednim nadzorem. Cięcie docelowe jest tylko jednym z aspektów kształcenia szermierki, i nie powinny być postrzegane jako wyłcznie do celów szkoleniowych lub zrobić dla rozrywki czy sportu. Niewłaściwe praktyki w zakresie cięcia materiałów takich jak owoce, butelki z wod lub inne \"akty\" cyrku powinno być odradzane. Do japońskiego mieczem zawsze należy podchodzić z powag i szczerości i szacunkiem.

Do testu cięć powinno się wykorzystywać jedynie bambus, oraz maty bambusowe lub słomiane. Do pierwszych cięć i nauki tamashigiri dobre s cienkie chińskie maty plażowe. Maty przed cięciem musza być odpowiedni do tego przygotowane, moczone w wodzie i odpowiednio suszone.

Shinkendo jest formą Budo lub japońskiej sztuki walki, założon w 1990 roku przez Obata Toshishiro. Pan Obata studiował i opanował wiele różnych szkół Budo w Japonii. Shinkendo jest prawdziw drog miecza.

Nauka prawdziwego miecza musi również obejmować odpowiedni filozofię (Kyogi) i techniki (Jitsugi). Filozofia Shinekndo oparta jest na Kuyo Junikun i Hachido . Nauczyciele shinkendo nauczaj filozofii również , aby wycignć wiele wartościowych wniosków z badania miecza i włczenie ich do naszego życia, aby propagować lepszy styl życia, aby stawać się lepszymi wartościowymi ludźmi. Rozwijać nie tylko nasza siłę fizyczn i prace nad swoim ciałem, ale również nad samym sob i swoim stanem psychicznym.

Nadawanie stopni w Shinkendo opiera się na bazie starodawnego tradycyjnego systemu, nie praktykuje się nowoczesnych form kyu i dan. Egzaminy studentów i instruktorów przeprowadza się oddzielnie.

Międzynarodowa Federacja Shinkendo została oficjalnie ustanowiony w roku 1994 w celu propagowania shinkendo na świecie. Shinkendo opiera się na więcej niż tysic lat historii samurajów, która została zbadana i opracowany przez Obata Toshishiro w celu stworzenia kompleksowego stylu szermierki, które mogłyby zostać wprowadzona na świecie. Shinkendo jest znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach. Nazwa Shinkendo i Shinkenjutsu s chronione i nie mog być używane bez pozwolenia Międzynarodowej Federacji Shinkendo.

Każdy, kto poszukuje instruktora i szkoły w Shinkendo i poszukuje najbliższej szkoły Shinekndo i najbliższego oficjalnie licencjonowanego oddziału Międzynarodowej Federacji Shinkendo, jeśli nie jesteś pewien poświadczeń urzędowych danego instruktora, ma się nie wahać i skontaktować się z Honbu Dojo www.shinkendo.com